Privacybeleid

Ref: SUBS-NL/AVG/0100-16
Rev: 0
INGANGSDATUM: 12/04/2021

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de websites van Pride Mobility Products Europe BV, Pride Mobility Products France, Pride Mobility Products Spain en Pride Mobility Products GmbH. Deze Privacy Verklaring beschrijft het eventuele gebruik van e-mail adressen voor eventuele marketingdoeleinden en alle andere methoden die we gebruiken voor het verzamelen van informatie. Deze Privacy Verklaring behandelt welke informatie we verzamelen en waarom, wat we met de informatie doen, wat we niet met de informatie doen en welke rechten u heeft.

Deze Privacy Verklaring is echter en alleen van toepassing op persoonlijke informatie die we over personen bewaren. Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op informatie die we verkrijgen van bedrijven en andere organisaties. We kunnen deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd bijwerken door de gewijzigde versie op onze website te publiceren.

Wie zijn we?

Wanneer er verwezen wordt naar Pride Mobility Products, verwijst het naar bovengenoemde dochterondernemingen. Voor de toepassing van de AVG zijn wij verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

Informatie die we verzamelen

We zullen alleen de informatie verzamelen welke noodzakelijk is, inclusief de gegevens die nuttig zijn om onze diensten te verbeteren. We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

Persoonlijke informatie, zoals naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, die u verstrekt door formulieren in te vullen op onze website, wanneer u telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt of informatie welke wordt verstrekt wanneer u:

 • een brochure bestelt;
 • een vraag aan ons voorlegt;
 • ons vrijwillig feedback geeft.

Details van uw bezoeken aan onze website, inclusief maar niet beperkt tot de IP-adressen (de locatie van de computer op internet), bezochte pagina’s en gedownloade bestanden. Dit helpt ons om te bepalen hoeveel mensen onze websites regelmatig bezoeken en hoe populair onze websites zijn. Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en patronen van onze gebruikers en identificeert geen enkel individu. Het stelt ons eenvoudigweg in staat om onze services te monitoren en te verbeteren.

U krijgt de mogelijkheden  om af te zien van het ontvangen van berichten van ons of onze partners op het moment dat uw gegevens worden ingediend.

Onze websites maken gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze websites. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze websites bezoekt en stelt ons in staat om onze websites te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en het doel waarvoor we deze gebruiken, kunt u ons cookiebeleid op de websites raadplegen. Tevens is het mogelijk om de cookies uit te schakelen.

Hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen.  Wat in deze Privacy Verklaring betekent dat onze dochterondernemingen persoonsgegevens verwerken om de beste service te bieden op de meest veilige manier. Onze zakelijke belangen omvatten:

 • Ervoor zorgen dat inhoud van onze websites op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd aan u;
 • Om u informatie te verstrekken over onze producten, diensten, aanbiedingen of technische ontwikkelingen die u bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren of wanneer u ermee heeft ingestemd om voor dergelijke doeleinden te worden gecontacteerd;
 • Om de voortdurende veiligheid van uw mobiliteitsproduct te garanderen;
 • Om contact met u op te nemen over uw mening over onze producten en diensten die kunnen worden gebruikt voor marketing, onderzoek en analyse, waar u heeft ingestemd om voor dergelijke doeleinden te worden gecontacteerd;
 • Om ons te helpen u te identificeren wanneer u contact met ons opneemt;
 • Voor algemene beheersdersdoeleinden;
 • Om ons te helpen de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren;
 • Om een statistische analyse van de klant uit te voeren , met behulp van cookies die op onze websites worden geplaatst;

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor onze legitieme zakelijke belangen, zorgen we er altijd voor dat uw rechten onder de AVG gewaarborgd blijven.

Als u zich zorgen maakt over de hierboven beschreven verwerking, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Voor meer informatie over uw rechten zie “Uw recht” hieronder.

Toestemming verwerking persoonsgegevens

Wanneer voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming nodig is, krijgt u de mogelijkheid om af te zien van het gebruik van uw contactgegevens zoals hierboven uiteengezet, op het moment dat uw gegevens worden ingediend.

Wanneer u bijvoorbeeld productinformatie aanvraagt en uw gegevens verstrekt heeft u het recht om aan te geven geen andere informatie te willen ontvangen van een van onze dochterondernemingen binnen Pride Mobility Products of onze dealers. Tevens mag u aangeven hoe wij het beste contact met u kunnen opnemen met informatie die voor u van belang kan zijn.

Als u niet wilt dat uw gegevens gebruikt worden, zoals hierboven uiteengezet, of dat uw gegevens  worden doorgegeven aan derden voor marketingdoeleinden, laat dan de relevante vakken leeg op het formulier dat we gebruiken om uw gegevens te verzamelen.

Als u geen e-mail of ander promotiemateriaal meer van ons wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van deze communicatie op een van de volgende manieren:

 • door gebruik te maken van de opt-in en out vakjes in de cookie banner;
 • door een brief te schrijven aan de relevante dochteronderneming binnen Pride Mobility Products;
 • door de relevante dochteronderneming binnen Pride Mobility Products te bellen;
 • door een e-mail te sturen;

Het aanbod van producten en diensten of geselecteerde zakenpartners rijkt, maar is niet beperkt tot:

 • Product Scootmobielen
 • Product Rolstoelen
 • Product Sta-Op Stoelen

Uw gegevens delen

We kunnen uw informatie voor een van de hierboven uiteengezette doeleinden delen met een lid van het Pride Mobility Products netwerk en/of zorgvuldig gekozen zakenpartners die producten of diensten leveren via onze dochterondernemingen binnen Pride Mobility Products.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken aan derden, als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen voor wettelijke of regelgevende doeleinden, met betrekking tot bestaande of toekomstige juridische procedures, ter voorkoming van fraude / verlies of om de rechten, eigendommen, veiligheid van de dochterondernemingen binnen Pride Mobility Products, onze klanten of anderen te beschermen.

Gegevensbeveiliging

Informatie wordt verwerkt door partners, zoals Google Analytics en Google Maps.  We kunnen de informatie overdragen externe organisaties zoals hierboven uitgelegd – ze kunnen zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. We kunnen ook informatie verwerken op papier.

De dochterondernemingen binnen Pride Mobility Products  beschikken over beveiligingsprotocollen en -beleid om uw persoonsgegevens  veilig te verzamelen en te verwerken en om ervoor te zorgen dat deze worden beschermd tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde  wijziging. De AVG wordt te allen tijde nageleefd.

Helaas is de overdracht van gegevens over het internet niet volledig veilig en hoewel we ons best doen om de veiligheid van uw informatie te beschermen, kunnen we niet garanderen of garanderen dat verlies, misbruik of wijziging van gegevens niet zal optreden tijdens het overdragen van gegevens.

We bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden. We hebben het nodig om u de goederen, diensten of informatie te verstrekken die u nodig heeft, om uw relatie met ons te beheren, om te voldoen aan de wet of om ervoor te zorgen dat we niet communiceren met klanten die ons hebben gevraagd dit niet te doen. Wanneer we geen informatie meer nodig hebben, zullen we deze altijd veilig verwijderen, indien nodig met behulp van gespecialiseerde bedrijven die dit werk ons te doen.

Sollicitanten, huidige en voormalige medewerkers van Pride Mobility Products

Wanneer particulieren solliciteren om bij een van de dochterondernemingen binnen Pride Mobility Products te werken, wordt alleen de informatie die zij ons verstrekken verwerkt voor het beheer van hun sollicitatie.

Persoonlijke informatie over afgewezen kandidaten wordt binnen vier (4) weken na het sluiten van de vacature vernietigd of verwijderd, tenzij de kandidaat schriftelijk de wens kenbaar maakt dat zijn/haar gegevens na die periode mag worden bewaard. In dit geval is de bewaartermijn beperkt tot één (1) jaar na sluiting van de vacature.

Zodra een persoon in dienst is getreden bij een dochteronderneming binnen Pride Mobility Products, zullen we een dossier samenstellen met betrekking tot hun dienstverband. De informatie hierin wordt veilig bewaard en zal alleen worden gebruikt voor doeleinden die rechtstreeks relevant zijn voor het dienstverband van die persoon. Zodra het dienstverband bij een dochteronderneming binnen Pride Mobility Products is beëindigd, bewaren we het dossier in overeenstemming met de vereisten van ons bewaarschema.

Uw recht

Op grond van de AVG heeft u het recht op;

 • informatie en inzage;
 • rectificatie;
 • verwijdering;
 • bezwaar;
 • beperking van de verwerking.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan telefonisch, schriftelijk of per e-mail (privacy@prideeurope.nl) contact op met ons op.

Neem voor meer informatie over uw rechten onder de AVG contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.